Konsultatīvās padomes dalībnieki apmeklēja “Laimas” šokolādes muzeju

11. jūlijā, Starptautiskajā šokolādes  RC ZELDA īstenotā SIF projekta “Atbalsts cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” (Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02) ietvaros mūsu Konsultatīvās  padomes (KP) dalībnieki apmeklēja “Laimas” šokolādes muzeju. Tā kā jau projekta sākumā prasmju un dotību izzināšana ēdienu gatavošanā tika identificēta kā viena no aktuālākajiem jautājumiem par, kuriem KP dalībnieki vēlētos uzzināt vairāk, mēs radām iespēju piepildīt dalībnieku vēlmi, paplašināt zināšanas arī saldumu pasaulē. KP dalībnieki iepazinās ar “Laimas” vēsturi, kā arī atklāja šokolādes gatavošanas tradīcijas un uzzināja par jaunām profesijām. Dalībniekiem bija iespēja atkal tikties ar jauniegūtajiem draugiem un īpaši svarīgi bija piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Paldies šokolādes muzeja darbiniekiem par mājīgo uzņemšanu un aizraujošu stāstījumu. Šokolādes muzeja apmeklējums KP dalībniekiem paplašināja priekšstatu par profesiju daudzveidību, tika gūta jauna pieredze komunikācijā, kā arī raisīja jaunas idejas, kā varētu izmantot šokolādi saldo ēdienu gatavošanai mājas apstākļos.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.