Konsultatīvās padomes dalībnieki apmeklēja Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālo vidusskolu.

31. maijā RC ZELDA īstenotā SIF projekta “Atbalsts cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” (Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02) ietvaros mūsu Konsultatīvās  padomes dalībnieki apmeklēja Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālo vidusskolu. Jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā, un iepazinās ar piedāvātajām iespējām mācīties cilvēkiem ar invaliditāti, un noskaidroja profesionālās izglītības programmas atbilstoši savām interesējošām profesijām. SIVA darbinieki ļoti atsaucīgi mūs uzņēma, kā arī profesionāli sniedza atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem un izskaidroja piedāvātās iespējas.

Izpratni par mācību procesu nostiprināja ne vien darbinieku individuālā pieeja katra dalībnieka interesēm un vajadzībām, bet arī iespēja apskatīt profesionālās vidusskolas telpas, kurās notiek prasmju apgūšanas nodarbības un lekcijas. Mēs esam ļoti pateicīgi SIVA darbiniekiem par profesionālu darbu un mūsu kopīgo sadarbību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.