Noslēgusies iespēja saņemt atbalsta personas pakalpojumu

2019. gada 30. novembrī noslēgusies atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA sniegto atbalsta personas pakalpojumu saņēma 331 atbalstāmā persona no visiem Latvijas reģioniem:

  • Rīgas plānošanas reģionā – 119 (no tiem 35 personas no Rīgas) personas
  • Vidzemes plānošanas reģionā – 49 personas
  • Zemgales plānošanas reģionā – 56 personas
  • Kurzemes plānošanas reģionā – 43 personas
  • Latgales plānošanas reģionā – 64 personas

Atbalsta persona palīdzēja pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību arī turpmāk, līdz 2020. gada 30. novembrim projekta ietvaros tiks veikts Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidi atbalsta personas pakalpojuma ieviešanai.

Paralēli ir rasta iespēja vēl gadu 10 Latvijas pašvaldībās 74 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Pakalpojums tiek nodrošināts Labklājības ministrijas “Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros.


Comments are closed.