Notikuši divi mācību semināri Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem par saskarsmi ar personām ar GRT

2021. gada 26.-27. augustā un 2021. gada 23.-24. septembrī Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju organizēja divu dienu mācību seminārus pašvaldības policijas darbiniekiem “Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Semināri tika organizēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Pasniedz roku II” ietvaros.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, semināri noritēja tiešsaistes platformā ZOOM un tajos piedalījās 37 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki: dažādu RPP nodaļu vecākie inspektori, inspektori un kārtībnieki.

Divu dienu laikā pašvaldības policijas darbiniekiem bija iespēja uzklausīt sešus dažādu jomu ekspertus un iegūt zināšanas sekojošās tēmās:

 • Kas ir personas ar psihiskiem, uzvedības un neitrālās attīstības traucējumiem? Kas policijas darbiniekiem jāzina par saskarsmi ar personām ar GRT?, ko vadīja viens no šobrīd Latvijā vadošajiem psihiatriem Dr. Ņikita Bezborodovs;
 • Saprātīgi pielāgojumi policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere;
 • Vieglās valodas izmantošana saskarsmē ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, ko pasniedza Vieglās valodas aģentūras pārstāve Irīna Meļņika;
 • Saskarsme ar personu, kurai ir autiskā spektra traucējumi. Vizuālā atbalsta veidi un to izmantošana saskarsmē ar personām ar GRT, ko pasniedza sertificēta klīniskā psiholoģe Margarita Vasiļevska;
 • Naida noziegumi un personas ar garīga rakstura traucējumiem, ko vadīja RC ZELDA pārstāve Sigita Zankovska-Odiņa

Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja gan lektoru profesionalitāti, gan tēmu daudzveidību, informācijas kvalitāti un veidu, kādā tēmas tika pasniegtas. Kā norādīja viens no dalībniekiem: Man visvairāk patikā tas, ka pasniedzēji ļoti labi pārzin tēmas un tēmas pasniegšana viņiem sanāk ļoti labi. Piemēri, kurus mums stāstīja no dzīves prakses, bija ļoti noderīgi, bet gribētos izskatīt vairāk atsevišķu piemēru no dzīves, lai zināt kā rīkoties dažādas situācijas, kuras ir tieši saistītas ar policijas darbu”. Īpaši atzinīgi dalībnieki vērtēja tēmu par autiskā spektra traucējumiem, norādot ka lektorei izdevies atklāt “daudz jauna” un parādīt “jaunu skatu punktu saziņā ar cilvēkiem ar autismu”.

Lai gan daļa semināra dalībnieku noradīja, ka ieguvuši pietiekamas zināšanas par personām ar GRT, policijas darbinieki izteica vēlmi turpināt šādas apmācības un padziļināti apgūt sekojošas tēmas:

 • Konfliktsituāciju deeskalācija un personas savaldīšana psiholoģiskā uzbudinājuma brīžos;
 • Neverbālā komunikācija (ķermeņa valoda) saskarsmē ar personām ar GRT;
 • Saskarsme ar nepilngadīgām personām ar GRT;
 • Darbiniekam nepieciešamās vērtības, pamatzināšanas un prasmes darbā ar pilngadīgām personām ar GRT;
 • Intelektuālās attīstības traucējumi;
 • Komunikācija ar personām ar GRT: situāciju modelēšana un reāla dialogu izspēle.


Comments are closed.