Notikusi projekta “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” noslēguma diskusija

Laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 31. oktobrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) īstenoja projektu “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”. Tā ietvaros tika stiprināta RC ZELDA Konsultatīvās padomes kapacitāte, kā arī nodrošinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem.

2017. gada 27. oktobrī, laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00, RC ZELDA organizēja projekta noslēguma apaļā galda diskusiju, kas notika “Astor Riga Hotel” Mihaila Tāla zālē (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Rīgā). Diskusijas laikā RC ZELDA iepazīstināja ar projekta rezultātiem, proti, Konsultatīvās padomes darbu, mērķiem un stratēģiju, kā arī sniegto juridisko palīdzību un projekta ietvaros sagatavotajiem cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pieredzes videostāstiem.

Diskusijas prezentācijas:

RC ZELDA sniegtā juridiskā palīdzība, personu ar garīga rakstura traucējumiem aktuālās problēmas un nepieciešamie risinājumi (A. Mazapša)

RC ZELDA Konsultatīvās padomes darbs, mērķi un stratēģija (A. Pavlovska, P. Atroščenkovs)

Projektu nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.