Pārskats par RC ZELDA sniegto juridisko palīdzību laika periodā no 06.07.2018. līdz 30.11.2018.

 

Laika periodā no 2018. gada 6. jūlija līdz 30. novembrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” ar Labklājības ministrijas finansiālo atbalstu īstenoja projektu Nr. LM2018/24-1-04/22 “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana”.

Projekta ietvaros sniegtas 243 bezmaksas juridiskās konsultācijas 114 lietās. Konsultācijas tika sniegtas 67 personām ar garīga rakstura traucējumiem (no tām 55 personām ar psihiskām saslimšanām un 12 personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem), 36 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuviniekiem un 11 citām personām (t.sk. valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem). Projekta īstenošanas periodā sagatavoti divi pieteikumi tiesai saistībā ar rīcībspējas ierobežošanu un nodrošināta advokāta palīdzība 4 klientiem 4 lietās.

Novembra beigās tika sagatavots pārskats par galvenajām problēmām, ar ko saskaras Latvijā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem. Pārskats veidots, pamatojoties uz projekta īstenošanas periodā sniegtajām juridiskajām konsultācijām. Kā aktuālākās tēmas sīkāk analizēta: ātro kredītu problēma; darbinieku attieksme psihiatriskajās slimnīcās; medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana; audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana bērniem ar autiska spektra traucējumiem; rīcībspējas ierobežošanas process; nodarbinātības problēmas un aizgādņa ierobežojumi izmantot E-veselība sistēmu.

Pārskats par sniegto juridisko palīdzību pieejams šeit.


Comments are closed.