RC ZELDA ir uzsākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Pamanīt. Saprast. Spēcināt.”

2023. gada janvārī RC ZELDA uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Pamanīt. Saprast. Spēcināt.”. Projekta mērķis ir īstenot personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, palīdzot iekļauties sabiedrībā un vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

Projekta mērķa grupa ir personas ar personas ar garīga rakstura traucējumiem, RC ZELDA darbinieki, politikas veidotāji un likumdevēji, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, kā arī ikviena persona vai iestāde, kas tieši vai pastarpināti sadarbojas ar biedrību RC ZELDA tās darbības mērķu īstenošanā.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas trijos līmeņos:

  1. Organizācijas iekšējā līmenī, stiprinot RC ZELDA kapacitāti, lai efektīvāk īstenotu savu darbības pamatmērķi – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, un izveidojot jaunu biedrības tīmekļvietni;
  2. Nacionālās politikas līmenī, aktīvi iesaistoties lēmumu pieņemšanas un rīcībpolitikas procesā;
  3. Kopienas līmenī, nodrošinot bezmaksas juridisko palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem un tuviniekiem, īstenojot kopienas attīstības un mobilizēšanas aktivitātes, kā arī izstrādājot un aprobējot mācību programmu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrības RC “ZELDA” kapacitāte, nodrošināta efektīvāka personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzība un attīstīta personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvība un pašnoteikšanās.

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. oktobris.

Projekta kopējās izmaksas 2023.-2024. gadam: 65 999.08 eiro

Projektu “Pamanīt. Saprast. Spēcināt.” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.