RC ZELDA sagatavojusi tematisko ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā

RC ZELDA ir sagatavojusi tematisko ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā. Plašāks ziņojuma teksts tika sagatavots latviešu valodā, lai sniegtu pārskatu par būtiskākajiem jautājumiem un rosinātu plašāku diskusiju dažādu ieinteresēto pušu starpā. Attiecīgi angļu valodā iesniegšanai ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejā ziņojums tika saīsināts, papildus iekļaujot arī rekomendējamos Latvijai uzdodamos jautājumus.

Ziņojums tika izstrādāts RC ZELDA projekta “Būt sadzirdētam!” (Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/057/10) ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tematiskā ziņojuma saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”. Ziņojums latviešu valodā ir pieejams šeit, angļu valoda – šeit.


Comments are closed.