RC ZELDA uzsāk īstenot projektu “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”

Publicēts: 02.03.2017.

Laika periodā no 2017. gada 1. marta līdz 31. oktobrim RC ZELDA īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā”. Projekta mērķis ir stiprināt personu ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanos un spēju pārstāvēt savas tiesības un intereses.

Projekta ietvaros RC ZELDA nodrošinās bezmaksas juridiskās konsultācijas ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram pašam vai kura tuviniekam ir garīga rakstura traucējumi.Pievienotajā dokumentā atradīsiet informāciju, kā saņemt palīdzību un pieteikties uz juridisko konsultāciju. Projekta ietvaros tiks attīstītas biedrības Konsultatīvajā padomē iesaistīto personu spējas vajadzību identificēšanā, viedokļa formulēšanā un paušanā, kā arī tiks sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības informēšanai par personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 


Comments are closed.