Resursu centrs ZELDA īsteno projektu “Pasniedz roku”

Laikā no 2020. gada 17. februāra līdz 2020. gada 30. novembrim Resursu centrs ZELDA īsteno projektu “Pasniedz roku”. Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu pieeju tiesību un interešu aizsardzības līdzekļiem Rīgā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi palīdzot iekļauties sabiedrībā un vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

Projekta ietvaros RC ZELDA nodrošinās Rīgas iedzīvotājiem bezmaksas juridisko palīdzību (t.sk. rakstiskas un mutiskas konsultācijas, pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai dažādās iestādēs un/vai tiesā). Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personām ar GRT), gan arī viņu tuviniekiem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu personu ar GRT tiesību un interešu īstenošanu. Projekta noslēgumā tiks sagatavots apkopojums par galvenajām problēmām, ar ko saskaras Rīgā dzīvojošās personas ar GRT.

Tāpat tiks sagatavots un novadīts divu dienu mācību seminārs Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem, kura laikā tiks aplūkoti jautājumi par saskarsmi ar personām ar GRT, kā arī padziļināti analizēts jautājums par naida noziegumiem pret personām ar GRT un policijas iespējām reaģēt uz tiem.

Projekta īstenošanas rezultātā projektā iesaistītās Rīgā dzīvojošās personas ar GRT un viņu tuvinieki būs informētāki par savām tiesībām un būs saņēmuši atbalstu savu interešu aizstāvībai. Savukārt pašvaldības policijas darbinieki būs labāk sagatavoti saskarsmei ar personām ar GRT, tādējādi spējot labāk nodrošināt šo personu tiesību aizsardzību.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Comments are closed.