Tiesībsargs publicējis informatīvus bukletus psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem

Publicēts: 20.04.2017.

Tiesībsargs publicējis divus bukletus par ievietošanu un ārstēšanu psihiatriskajā slimnīcā bez pacienta piekrišanas un par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu. Abus bukletus, kā arī bukletu versijas vieglā valodā (šobrīd sagatavošanā) pēc tiesībsarga pasūtījuma sagatavoja biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “ZELDA”.

Bukleti būs pieejami psihiatriskajās slimnīcās, kā arī ikviens ar tiem var iepazīties tiesībsarga mājaslapā –

Buklets “Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu” – http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/psihiatrija_ievietosana_pret_personas_gribu_1492674643.pdf

Buklets “Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis” – http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/psihiatrija_med_rakstura_piespiedu_lidzeklis_1492674719.pdf


Comments are closed.