Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) laika posmā no 2020. gada 17. februāra līdz 2020. gada 15. novembrim īstenoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētu projektu “Pasniedz roku”. Projekta ietvaros Rīgas pilsētas iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem[1] un viņu tuvinieki vai citas personas, kurām nepieciešama palīdzība personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzībā, varēja saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.

Projekta laikā RC ZELDA vērsās 72 personas – 29 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 28 viņu tuvinieki, 15 citas personas (sociālie darbinieki, ģimenes asistenti un kaimiņi). Kopā tika sniegtas 216 konsultācijas. Rīgas iedzīvotājiem aktuālākie jautājumi bija saistīti ar rīcībspējas ierobežojumu noteikšanu, pārskatīšanu vai atcelšanu, tiesībām uz pienācīgu dzīves līmeni, ietverot arī sociālo pakalpojumu pieejamību, un tiesības uz veselības aizsardzību. Jauna tēma, kas aktualizējusies tieši šī projekta laikā, bija tiesības netikt pakļautam vardarbībai un ļaunprātīgai izmantošanai. Plašāka informācija par galvenajām juridisko konsultāciju tēmām, apkopota RC ZELDA juristes Sandras Pūces sagatavotajā ziņojumā “Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem”, kas pieejams šeit.


[1] Personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām.


Comments are closed.