Tiesu spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

(nozīmīgākās lietas sīkāk apskatītas ZELDAs apkārtrakstā)

Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

3. pants- Spīdzināšanas aizliegums

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

5. pants – Tiesības uz brīvību un drošību

D.D v. Lithuania, Application no. 13469/06, Strasbourg, 14 February 2012

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

Beiere v. Latvia, Application no. 30954/05, Strasbourg, 29 November 2011; Beiere pret Latviju

L.M v. Latvia, Application no. 26000/02, Strasbourg, 19 July 2011; L.M. pret Latviju Nr.26000/02, Spriedums (kopsavilkums) 19.07.2011

Shopov v. Bulgaria, Application 11373/04, Strasbourg, 2 September 2010

P.V.Štukaturova lieta (251.50 KB) .Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums par rīcībspējas un stacionēšanas pret pacienta gribu jautājumiem

Gajcsi v. Hungary, Application no. 34503/03, Strasbourg, 3 October 2006

Storck v. Germany, Application no. 61603/00, Strasbourg, 16 June 2005

Rakevich v. Russia, Application no. 58973/00, Strasbourg, 28 October 2003

Pereira v. Portugal, Application no. 44872/98, Strasbourg, 26 February 2002

Varbanov v. Bulgaria, Application no. 31365/96, Strasbourg, 5 October 2000

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Winterwerp v. The Netherlands, Strasbourg, Application no. 6301/73, 24 October 1979

6. pants- Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

D.D v. Lithuania, Application no. 13469/06, Strasbourg, 14 February 2012

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

Salontaji-Drobnjak v. Serbia, Strasbourg, Application no. 36500/05, 13 October 2009

Berkova v. Slovakia, Application no. 67149/01, Strasbourg, 24 March 2009

Stukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 27 March 2008; Stukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 4 March 2010

Winterwerp v. The Netherlands, Strasbourg, Application no. 6301/73, 24 October 1979

Matter v. Slovakia, Application no. 31534/96, Strasboug, 5 July 1999

8. pants- Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Salontaji-Drobnjak v. Serbia, Strasbourg, Application no. 36500/05, 13 October 2009

Glora lieta pret Šveices konfederāciju. (108.00 KB)  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums par diskriminācijas aizliegumu un saprātīga pielāgojuma definējumu

Berkova v. Slovakia, Application no. 67149/01, Strasbourg, 24 March 2009

Shtukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 27 March 2008; Shtukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 4 March 2010

Storck v. Germany, Application no. 61603/00, Strasbourg, 16 June 2005

Kutzner v. Germany, Application no. 46544/99, Strasbourg, 26 February 2002

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Matter v. Slovakia, Application no. 31534/96, Strasboug, 5 July 1999

Gaskin v. The United Kingdom, Application no. 10454/83, Strasbourg, 07 July 1989

Olsson v. Sweden, Application no. 10465/83, Strasbourg, 24 March 1988

10. pants- Vārda brīvība

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Konvencijas 1.Protokola 3.pants-Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Alajos Kiss v. Hungary, Application no. 38832/06, Strasbourg, 20 May 2010

Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatīto lietu par garīgiem traucējumiem kopsavilkums

ECHR fact sheet on mental health

Mental Disability cases decided by the European Court of Human Rights


Komentāri slēgti.