AIF projekts ES gribu būt starp JUMS

Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi mazinot sabiedrības aizspriedumus un uzlabojot iespējas iekļauties vietējā kopienā.

Projekta ietvaros tiks:

 • nodrošināta bezmaksas juridiskā palīdzība personām ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuviniekiem un dažādu institūciju pārstāvjiem, kā arī sniegts atbalsts stratēģiskās tiesvedības prāvās. Juridisko konsultāciju analīze dos iespēju sagatavot ziņojumu par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem;
 • veikts pētījums par personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos vietējā kopienā, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc iziešanas no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas;
 • sagatavota rokasgrāmata tiesību aizsardzības sistēmas darbiniekiem par saprātīgiem pielāgojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi nodrošinot efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu, t.sk., tiesas pieejamību;
 • izstrādāta un aprobēta mācību programma vispārējo pakalpojumu sniedzējiem izpratnes un zināšanu pilnveidei par darbu ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi mobilizējot vietējo kopienu pašvaldībā dzīvojošo personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalstam.

Projekta rezultātā aktivitātēs iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuvinieki būs informētāki par savu tiesību aizsardzības iespējām, kā arī būs pilnveidojuši savas spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses. Tādējādi tiks attīstītas gan personu ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās spējas, gan veicināta līdzdalība sabiedrības dzīvē. Pilnveidojot vispārējo pakalpojumu sniedzēju, kā arī tiesību aizsardzības sistēmas darbinieku izprati un zināšanas par darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu pieejamība, t.sk. pieeja tiesai, un novērsta iespējama diskriminācija un citi cilvēktiesību pārkāpumi. 

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 1. janvāris – 2022.gada 31. decembris. 

Projekta kopējais finansējums: 94 864.60 eiro.

______________________________________________________________________________

RC ZELDA projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros uzsākusi sniegt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas, dokumentu sagatavošana dažādām iestādēm, kā arī atsevišķos gadījumos pārstāvība tiesā tiek sniegta Latvijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu tuviniekiem vai citām personām, lai nodrošinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu īstenošanu.

Juridiskās konsultācijas tiek sniegtas jautājumos:

 • par tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrība;
 • par rīcībspējas ierobežošanu, pārskatīšanu vai atjaunošanu;
 • par tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
 • par savu tiesību aizsardzības iespējām;
 • par bērnu tiesību aizsardzību;
 • par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 
 • citos jautājumos, kas nozīmīgi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

! Šobrīd, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, juridiskās konsultācijas klātienē netiek sniegtas. Konsultācijas iespējams saņemt rakstiski, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai telefoniski, zvanot RC ZELDA juristam pa tālruni 22062460. 

Juridisko konsultāciju sniegšana klātienē – RC ZELDA birojā, Mārupes ielā 4 – 31, Rīgā, tiks atsākta uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī. 

Projektu “ES gribu būt starp JUMS” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.” 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv


Comments are closed.