Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility.

Tiesu spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

(nozīmīgākās lietas sīkāk apskatītas ZELDAs apkārtrakstā)

 Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

Konvencijas 1.Protokola 3.pants-Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatīto lietu par garīgiem traucējumiem kopsavilkums