Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility.

Aktivitātes

Juridiskā palīdzība

Juridiskā palīdzība

RC “ZELDA” nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem jautājumos, kas skar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību.

Projekti

Projekti

Iniciatīvas, kas veicinājušas sabiedrības integrāciju un atbalstu cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. Šie projekti, realizēti ar valsts un starptautisku fondū atbalstu, ir būtisks solis uz priekšu, nodrošinot juridisko palīdzību, veicinot pašnoteikšanos un izpratni par atbalstīto lemtspēju.

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju kapacitātes celšana

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju kapacitātes celšana

RC "ZELDA" veicina psihiatrijas pakalpojumu lietotāju iesaisti, regulāri rīkojot kapacitātes celšanas pasākumus. Šie notikumi, kas tiek organizēti aptuveni reizi divos mēnešos kopš 2009. gada, ļauj dalībniekiem apspriest svarīgus jautājumus, piemēram, ANO invaliditātes konvenciju, piekļuvi psihiatriskajai palīdzībai un saprātīgas pielāgošanas principus izglītībā un darba tirgū.

Sabiedrības informēšana

Sabiedrības informēšana

RC "ZELDA" aktīvi veic sabiedrības informēšanu par svarīgiem jautājumiem, kas skar cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs aktivitātes uzlabo izpratni un veicina diskusiju par atbalstīto lemtspēju un citas alternatīvas institucionālajai aprūpei.