Atzinumi

RC ZELDA priekšlikumi grozījumiem Civillikumā un Civilprocesa likumā 3.lasījumam.

Viedokli lasīt šeit. Tieslietu ministrijas atbildi lasīt šeit.

RC ZELDA viedoklis administratīvajā lietā par rīcībspējas un aizgādnības jautājumiem.

Viedokli lasīt šeit.

RC ZELDA viedoklis par pamatnostādņu “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadā” īstenošanas ziņojumu un ieviešanas plāna projektu 2012.-2014.gadam.

Viedokli lasīt šeit.

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju “Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus” lasīt šeit

RC ZELDA viedoklis Saeimai par rīcībspējas institūta grozījumiem

Saeima sākusi izskatīt Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumus par izmaiņām rīcībspējas institūtā. Izmaiņas ierosinātas pēc LR Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-38-01, kurā konstatēts, ka pilna rīcībspējas atņemšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, neatbilst cilvēktiesībām. Šobrīd likumprojekti nodoti izskatīšanai Saeimas Juridiskajai komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

RC „ZELDA” aktīvi iesaistījās likumprojektu izstrādē, tomēr jāatzīst, ka liela daļa no iebildumiem un ierosinājumiem netika ņemti vērā. Uzskatot, ka izstrādātie grozījumi pilnībā neatbilst ANO Konvencijai par personām ar invaliditāti, RC „ZELDA” iesniegusi viedokli Saeimas Juridiskajai komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kuru sēdes notiks 29.un 30.novembrī.

Sīkāk ar RC „ZELDA” viedokli var iepazīties šeit.


Comments are closed.