Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility.

Pieteikties atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumam

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir pirmā vai otrā invaliditātes grupa, no 2023. gada 1. novembra var saņemt Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Lai pakalpojumam pieteiktos, jāaizpilda iesniegums (lejupielādēt iesniegumu), kuru varat nosūtīt pa pastu uz biedrību RC ZELDA, Mārupes ielā 4-31, Rīgā, LV-1002, vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu – zelda@zelda.org.lv.

Iesniegumi tiks izskatīti un lēmums pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Vairāk informācijas var saņemt zvanot uz biedrības tālruņiem – 67442828 vai 25133788 (darba dienās laikā no 9:00-17:00).

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums tiek nodrošināts ar valsts budžeta finansējumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2023. gada 31. oktobra 625. noteikumam “Noteikumi par atbalsta personu lēmumu pieņemšanā pakalpojumu”. Šo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā sniedz biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda””.