Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju kapacitātes celšana

RC „ZELDA" regulāri (vidēji reizi divos mēnešos) organizē kapacitātes celšanas pasākumus psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem. To mērķis ir apspriest dažādus psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem aktuālus jautājumus. Kopš 2009. gada sākuma ir notikuši 7 kapacitātes celšanas pasākumi, kuros tika aktualizētas vairākas tēmas, tajā skaitā, ANO invaliditātes konvencija, psihiatriskās palīdzības pakalpojumu pieejamība, saprātīgas pielāgošanas princips izglītībā un nodarbinātībā, un citas.


Comments are closed.