Starptautisko organizāciju ziņojumi

Šajā sadaļā piedāvājam starptautisko organizāciju: ANO, EP, EK, PVO ziņojumus, kas skar garīgās veselības un cilvēktiesību jautājumus.


Comments are closed.