Tiesu spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

(nozīmīgākās lietas sīkāk apskatītas ZELDAs apkārtrakstā)

Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

3. pants- Spīdzināšanas aizliegums

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

5. pants – Tiesības uz brīvību un drošību

D.D v. Lithuania, Application no. 13469/06, Strasbourg, 14 February 2012

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

Beiere v. Latvia, Application no. 30954/05, Strasbourg, 29 November 2011; Beiere pret Latviju

L.M v. Latvia, Application no. 26000/02, Strasbourg, 19 July 2011; L.M. pret Latviju Nr.26000/02, Spriedums (kopsavilkums) 19.07.2011

Shopov v. Bulgaria, Application 11373/04, Strasbourg, 2 September 2010

P.V.Štukaturova lieta (251.50 KB) .Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums par rīcībspējas un stacionēšanas pret pacienta gribu jautājumiem

Gajcsi v. Hungary, Application no. 34503/03, Strasbourg, 3 October 2006

Storck v. Germany, Application no. 61603/00, Strasbourg, 16 June 2005

Rakevich v. Russia, Application no. 58973/00, Strasbourg, 28 October 2003

Pereira v. Portugal, Application no. 44872/98, Strasbourg, 26 February 2002

Varbanov v. Bulgaria, Application no. 31365/96, Strasbourg, 5 October 2000

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Winterwerp v. The Netherlands, Strasbourg, Application no. 6301/73, 24 October 1979

6. pants- Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

D.D v. Lithuania, Application no. 13469/06, Strasbourg, 14 February 2012

Stanev v. Bulgaria, Application no. 36760/06, Strasbourg, 17 January 2012

Salontaji-Drobnjak v. Serbia, Strasbourg, Application no. 36500/05, 13 October 2009

Berkova v. Slovakia, Application no. 67149/01, Strasbourg, 24 March 2009

Stukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 27 March 2008; Stukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 4 March 2010

Winterwerp v. The Netherlands, Strasbourg, Application no. 6301/73, 24 October 1979

Matter v. Slovakia, Application no. 31534/96, Strasboug, 5 July 1999

8. pants- Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Salontaji-Drobnjak v. Serbia, Strasbourg, Application no. 36500/05, 13 October 2009

Glora lieta pret Šveices konfederāciju. (108.00 KB)  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums par diskriminācijas aizliegumu un saprātīga pielāgojuma definējumu

Berkova v. Slovakia, Application no. 67149/01, Strasbourg, 24 March 2009

Shtukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 27 March 2008; Shtukaturov v. Russia, Application no. 44009/05, Strasbourg 4 March 2010

Storck v. Germany, Application no. 61603/00, Strasbourg, 16 June 2005

Kutzner v. Germany, Application no. 46544/99, Strasbourg, 26 February 2002

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Matter v. Slovakia, Application no. 31534/96, Strasboug, 5 July 1999

Gaskin v. The United Kingdom, Application no. 10454/83, Strasbourg, 07 July 1989

Olsson v. Sweden, Application no. 10465/83, Strasbourg, 24 March 1988

10. pants- Vārda brīvība

Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, Strasbourg, 24 September 1992

Konvencijas 1.Protokola 3.pants-Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Alajos Kiss v. Hungary, Application no. 38832/06, Strasbourg, 20 May 2010

Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatīto lietu par garīgiem traucējumiem kopsavilkums

ECHR fact sheet on mental health

Mental Disability cases decided by the European Court of Human Rights


Comments are closed.