Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility.

Sadarbības tīkls

Pamatprincipi

Pamatprincipi

Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" ir izveidojusi sadarbības tīklu, kas apvieno organizācijas un indivīdus, kas darbojas psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības jomā. 

Dalīborganizācijas

Dalīborganizācijas

Organizācijas, kas darbojas garīgās veselības jomā Latvijā, veic nozīmīgu darbu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem un veicinātu sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību. 

Sadarbības tīkla aktivitātes

Sadarbības tīkla aktivitātes